Gizlilik Politikası

YASAL BİLDİRİM

Faaliyetimizin normal bir süreci olarak kullanıcılarımız hakkında bilgi topluyoruz. Bu Gizlilik Politikaları (“gizlilik politikaları”), Karaca Halı Yıkama’nın kullanıcıları hakkında topladığı bilgileri ve bu bilgilerle neler yapılabileceğini açıklar.

Karaca Halı Yıkama uygulamasını veya internet sitesini kullanarak, kullanıcı kişisel bilgilerinin aşağıda açıklanan politikalara göre kullanılmasını kabul eder.

Kullanıcı bilgilerinin gizliliği Karaca Halı Yıkama için çok önemlidir. Bu nedenle, bilgilerinizi korumak için en eksiksiz ve etkili bilgisayar güvenlik mekanizmalarını kullanarak bilgilerinizi korumak için önlemler alınmaktadır.

Bu belge, Karaca Halı Yıkama’nın Gizlilik Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı kayıt sırasında Hizmet Şartlarını kabul ederek, burada yer alan politikaları kabul eder.

6563 s. Elektronik Ticaretim Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, bu internet sitesine sahip olan şirketin verilerini kullanıcılara bildiririz:

Karaca Halı Yıkama San. Tic.

Yakuplu merkez mh.Kubilay cd 43 sok n.12b 34574 Beylikdüzü/İstanbul

E-Posta: omerhaliyikama@gmail.com

Domain adı: OMERHALIYIKAMA.COM

AMAÇ

Karaca Halı Yıkama” (bundan böyle, internet sitesinden sorumlu olan “OMERHALIYIKAMA.COM”, bu belgeyi 6563 s. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da belirtilen yükümlülüklere uyma amacıyla kullanıcılar için hazır bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra, internet sitesinin tüm kullanıcılarını internet sitesinin kullanım koşullarının neler olduğu konusunda bilgilendirir.

Bu internet sitesine erişen herhangi bir kişi, burada belirtilen hükümlerin yanı sıra uygulanabilecek diğer yasal hükümleri gözetme ve yerine getirme taahhüdünde bulunan kullanıcı rolünü üstlenir.

“OMERHALIYIKAMA.COM”, söz konusu yükümlülüklerin kullanıcılarına ön ihtarda bulunmaksızın veya bilgi verme zorunluluğu olmadan, internet sitesinde görünebilecek her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar.

VERiLERİN KORUMASI

“OMERHALIYIKAMA.COM”, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türk mevzuatına uymaya derinden bağlıdır ve 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanması gibi getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini garanti eder. İlgili Kanun uyarınca, internet sitemizin kullanımının kayıt formları veya iletişim yoluyla ya da e-posta göndererek belirli kişisel bilgilerin bize sağlanmasını gerektirdiğini ve bunların dosyalara işleneceğini ve dosyalara ekleneceğini bildiririz. “OMERHALIYIKAMA.COM” un hak sahibi  ve veri sorumlusu aşağıda detaylı olarak verilmektedir. Söz konusu kişisel verilerin gönderimi, bunların işlenebilmesi için gayrikabili rücu nitelikte ve geriye etkisi olmaksızın açık rızayı oluşturmaktadır.

“OMERHALIYIKAMA.COM”, kullanıcıları aşağıdaki konular hakkında bilgilendirerek, işletmenin Gizlilik Politikasını kullanıcıların hizmetine sunar:

– Veri İşleme Sorumlusunun bilgileri.

– İşlenen veriler.

– Depolandıkları dosya.

– İşlem

Onları paylaşma veya paylaşmama zorunluluğu, ayrıca paylaşılmaması durumunda doğacak sonuçlar.

Her kullanıcıya sağlanan haklar ve bunları kullanım prosedürü.

FİKRİ MÜLKİYET, YÖNETMELİK VE  MAHKEMELER

İnternet sitesi, programlanması, düzenlenmesi, derlenmesi ve işletilmesi için gerekli diğer unsurlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tasarımlar, logolar, metinler ve / veya grafikler, “OMERHALIYIKAMA.COM” mülkiyetindedir veya uygulanabilir olduğu durumda lisans sahibi ya da hak sahipleri tarafından açık yetkilendirmeyi haizdir.

İnternet sitesinin tüm içeriği, fikri ve sınai mülkiyet kuralları çerçevesinde korunmakta olup, ayrıca ilgili resmi sicillerde tescillidir. Yazılı ön izin olmaksızın İnternet sitesinin tamamen veya kısmen çoğaltılmasına ve / veya yayınlanmasına, veya bilgi işlemine, dağıtımına, yayılmasına, değişikliğine veya dönüştürülmesine izin verilmez.

“OMERHALIYIKAMA.COM” dışı olan ve internet sitesinde yer alabilen tasarımlar, logolar, metinler ve/veya grafikler, ilgili hak sahiplerine ait olup, bunlara ilişkin ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf kendi sorumluluklarındadır. Her durumda, “OMERHALIYIKAMA.COM” bu sayılanların açık ve ön yetkilendirmesini haizdir. “OMERHALIYIKAMA.COM”, bunların internet sitesinde bahsedilmesi veya yer almasının, hakkın mevcudiyeti ya da sağlayıcının herhangi bir sorumuluğu olduğu, veya kendisi tarafından desteklendiği, sponsor olduğu ya da tavsiyeai anlamına gelmeksizin, bunlar üzerinde hak sahipleri lehine fikri ve sınai mülkiyet haklarını kabul eder.

Kullanıcı, bu internet sitesinde görünen materyali kişisel ve özel kullanım için kullanabilir, ticari amaçlarla kullanılması yasaktır. “OMERHALIYIKAMA.COM”, yukarıdaki koşulların yerine getiirlmesinin yanı sıra, internet sayfalarında sunulan içeriğin uygun bir şekilde kullanımını, bu hakların ihlali ya da yerine getirilmemesine ilişkin her türlü hukuki ve cezai işlemleri uygulayarak takip edecektir.

UYGULANACAK YASA VE YARGI

İşbu internet sitesi ile ilgili veya burada geliştirilen faaliyetlere ilişkin tüm ihtilafların ve sorunların çözümünde, tarafların açıkça tabi olduğu Türk mevuzatı uygulanacak olup, kullanımı ile ilgili veya bundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların nihai çözümü için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

“OMERHALIYIKAMA.COM”, internet sitesinin kullanıcılarını, internet sitesinde gezinerek veya bunun aracılığıyla hizmet alımı ile toplanabilecek olan kullanıcıların ve müşterilerin kişisel nitelikteki verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikası hakkında bilgilendirir. Bu anlamda, “OMERHALIYIKAMA.COM”, 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut düzenlemelerin yerine getirilmesini garanti eder.

Bu internet sitesinin kullanılması, bu gizlilik politikasının kabul edildiğini gösterir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun olarak, kullanıcılar, “OMERHALIYIKAMA.COM” da, teknik ve organizasyonel tedbirlerin belirtilen mevzuat düzenlemesine uygun olarak alındığı konusunda bilgilendirilir. Formlarda toplanan kişisel veriler, yalnızca “OMERHALIYIKAMA.COM” personeli veya burada belirtilen Veri İşleme Sorumluları tarafından işlenir. Sağlanan veriler için uygun güvenlik seviyeleri benimsenmiş olup, elinizdeki tüm teknik araçlar ve önlemler, sağladığımız verilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, değiştirilmesini, yetkisiz erişimini ve çalınmasını önlemek için kurulmuştur.

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU

Müşteri veya kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan tüm verilerin doğru ve gerçek olduğunu beyan ve kabul eder, ve bunlara ilişkin herhangi bir değişiklik durumunda “OMERHALIYIKAMA.COM” ile iletişime geçerek, onları güncel tutmayı taahhüt eder. Kullanıcı, verilerinin doğruluğundan sorumlu olacak ve bunların sahteliği nedeniyle doğabilecek her türlü ihtilaf veya davadan münhasıran sorumlu olacaktır. Kişisel bilgilerin güncellenmesini sağlamak için, kullanıcının herhangi bir değişiklik olduğunda, “OMERHALIYIKAMA.COM” u bilgilendirmesi önemlidir. Aksi takdirde, bu bilgilerin doğruluğunun kontrolü sorumluluğumuzda değildir.

VERİ TOPLAMA VE İŞLEME

“OMERHALIYIKAMA.COM”, internet sitesindeki kullanıcıları e-posta göndererek veya internet sitesinde yer alan formları doldurarak yapılabilecek kişisel verilerin toplanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu anlamda, “OMERHALIYIKAMA.COM” yukarıda açıklanan yollarla toplanan verilerden sorumlu sayılacaktır.

Aynı şekilde “OMERHALIYIKAMA.COM”, kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen başvuruların karşılanması, kişi listesine dahil edilmesi, hizmetlerin sunumu ve ticari ilişkinin yürütülmesine yönelik toplanan verilerin işlenmesinin amacını kullanıcılara bildirir. Otomatik veya otomatik olmayan bir şekilde gerçekleştirilen ve kişisel verilerde toplanmasını, depolanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını ve diğer işlemlerin yapılmasını sağlayan işlemler, yönetim ve teknik prosedürler, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilir.

“OMERHALIYIKAMA.COM” internet sitesi aracılığıyla toplanan ve bu nedenle kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olan tüm kişisel veriler, VERBIS sisteminde kayıtlı veri İşleme Sorumlusu tarafından beyan edilen dosyalara kaydedilecektir.

“OMERHALIYIKAMA.COM”, kullanıcılara, yukarıda öngörülen amaçlarla kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi için bir dizi telematik mekanizma sunar. özellikle:

– Şahsen veya telefonla sağlanan kişisel veriler, şirketin iç personeli tarafından alınacak ve işlenecek ve müşterilerin ve şirketin kullanıcılarının ticari ve idari yönetimi için İSTEMCİLER / TEDARİKÇİLER dosyasına dahil edilecektir.

– Müşterilerin ve kullanıcıların ticari ve idari yönetimi için e-posta yoluyla, bu internet sitesinin iletişim formları veya çevrimiçi sözleşmeler yoluyla telematik bir şekilde sağlanan kişisel veriler İNTERNET KULLANICILARI Dosyasına dahil edilecektir.

– İrtibatların yönetimi ve ticari iletişimin gönderilmesi için posta, isim ve telefon verileri AGENDA Dosyasına dahil edilecektir.

– LSSICE’YE uygun olarak “OMERHALIYIKAMA.COM”, bunları tanımlamaksızın ticari iletişim göndermemeyi taahhüt eder. Bu amaçla, mevcut sözleşme ilişkisinin sürdürülmesi için müşterilere gönderilen bilgiler ticari iletişim olarak değerlendirilmez.

– Her durumda, anlaşmalı servisi gerçekleştirmek veya kullanıcı tarafından yapılan bilgi taleplerine yeteri kadar cevap verebilmek için kesin veriler elde edilecektir.

– Bazen, kişisel veriler üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar yoluyla sağlanacaktır. Bu durumda, hiçbir zaman “OMERHALIYIKAMA.COM” personeli, Müşterinin söz konusu üçüncü taraflara sağladığı kişisel verilere erişemez.

– Bu internet sitesinin barındırıldığı sunucu, ziyaretçinin bilgisayarında depolanacak çerezleri kullanır. Çerezler, internet sayfası ziyareti hakkında belirli bilgileri içerir. İnternet sayfası ziyaretinin başladığı gün, saat ve ayrıca danışılan farklı bölümlerle ilgili bilgiler içeren küçük dosyalardır. Kullanıcı isterse, kullandığı tarayıcının çerez kabul edip etmemek veya alımı engelleme konusunda tarayıcı konfigürasyonu yapabilir. Çerezlerin engellenmesi internet erişimi engellemez. Kişisel bilgilerin internet sitesi gezintisi yoluyla (çerezler) toplanması “Çerezler Politikası” bölümünde açıklanmıştır.

HAKLARIN KULLANIMI

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 6698 s. Kişisel Verlerin Korunması Kanunu, ilgilenen taraflara, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili bir dizi haktan yararlanma imkanı vermektedir. Kullanıcı verileri, “OMERHALIYIKAMA.COM” tarafından işleme tabi tutulduğu sürece, veri koruma hakkındaki mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak erişim, düzeltme, iptal ve itiraz haklarını kullanabilirler.

Bu hakların kullanımından yararlanmak için, kullanıcının kimliğini kanıtlayan belgeler (kimlik kartı veya pasaport), omerhaliyikama@gmail.com adresine bir e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese yazılı olarak yazarak göndermesi gerekir. :

Karaca Halı Yıkama San. Tic.

Kocasinan Merkez Mahallesi Osmangazi Sk. No: 25 Bahçelievler – İstanbul

E-Posta: omerhaliyikama@gmail.com

Domain adı: OMERHALIYIKAMA.COM

Söz konusu iletişim aşağıdaki bilgileri içermelidir: Kullanıcının adı ve soyadı, istek talebi, adres ve destekleyici veriler.

Hakların kullanılması kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Ancak, yetkili tarafın yasal temsilcisi olarak yetkilendirilmiş bir kişi tarafından da uygulanabilir. Bu durumda, ilgili tarafın bu temsilini kanıtlayan belgeler sağlanmalıdır.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA BİLGİ İLETİŞİMİ

“OMERHALIYIKAMA.COM” verilerinizi, yasaların öngördüğü durumlar veya bir hizmet sunumunun, işlem yetkilisi ile bir sözleşme ilişkisinin gerek duyması dışında bilgilerinizi üçüncü kişilere devretmeyecek veya bildirmeyecektir. Bütün bunlar kullanıcı tarafından sözleşmede önceden onaylanmış genel koşullara uygun olarak yapılır. Bu nedenle, hizmetlerimizi sözleşmeyle kullanan kullanıcı, bazılarının tamamen veya kısmen başkalarının veya şirketlere taşeronluk edebileceğini kabul eder ve bunun için Veri İşleme Yetkilileri olarak kabul edilir. İlgili gizlilik sözleşmesi, kendi internet sayfalarında belirlenen gizlilik politikalarına kabul edildi veya uygulandı. Ayrıca, toplanan kişisel verilerin bir kısmının, sözleşmeli hizmetin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerektiğinde bu İşlem Yetkililerine sağlanacağını da kabul eder. Kullanıcı, yukarıda belirtilen yollardan biriyle, verilerini talep etmesi halinde verilerini İşlem Yetkililerine aktarmayı reddedebilir.

GEÇERLİLİK

Bu gizlilik ve veri koruma politikası, 04 Şubat 2016 tarihinde LOPD adaptasyonu danışmanları SERVICEBOX SERVICIOS TECNOLÓGICOS SL tarafından hazırlanmıştır ve yasal düzenlemelerdeki ve yetki alanındaki değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Veri sahibi haklarını ve yükümlülüklerini öğrenmek adına güncellenmiş belgeyi okuma sorumluluğundadır.

İNTERNET KULLANIM ŞARTLARI

Bu internet sitesinde, “OMERHALIYIKAMA.COM” tarafından sunulan hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Kullanımı, aşağıdaki koşulların kabul edildiğini ve bunlarla ilgili herhangi bir iddiada bulunmayı reddettiğini belirtir:

Bu internet sitesinin barındırıldığı sunucu, ziyaretçinin bilgisayarında depolanacak çerezleri kullanır. Çerezler, internet sayfası ziyareti hakkında belirli bilgileri içerir. İnternet sayfası ziyaretinin başladığı gün, saat ve ayrıca danışılan farklı bölümlerle ilgili bilgiler içeren küçük dosyalardır. Kullanıcı isterse, kullandığı tarayıcının kendisini bir çerez alıp almayacağı konusunda uyarmasını isteyebilir. Çerezlerin engellenmesi internet erişimi engellemez. Çerezler hakkında ‘’Çerez Politikası’’ bölümünde daha fazla bilgi mevcuttur.

“OMERHALIYIKAMA.COM” internet içeriğini, hizmetlerini, ücretlerini, garantilerini vb. İstediği zaman ve önceden bildirmeden değiştirebilir

.”OMERHALIYIKAMA.COM”, kullanıcılara veya üçüncü şahıslara ait diğer internet sitelerine erişime izin veren diğer unsurları kullanabilir. Bu bağlantılı sayfaların ürün ve hizmetlerini pazarlamıyoruz, ne onlar için ne de burada yer alan bilgilerden, doğrulukları veya yasallıklarından ve ortaya çıkabilecek herhangi bir etkiden sorumlu değiliz. Her durumda, “OMERHALIYIKAMA.COM”, ulusal veya uluslararası mevzuata, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olabilecek herhangi bir içeriğin olduğu siteye yönlendirmeyi derhal geri çekmeye yetkili makamların bilgisine sunarak gerçekleştirecektir.

Varsa, internet sitesinde belirtilen fiyatlar, yazım hataları dışında geçerli olup önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

Gezinmek için internet sitesine kaydolmak veya herhangi bir kişisel veriyi sağlamak gerekli değildir.

“OMERHALIYIKAMA.COM”, bu internet sitesinin kesintisiz veya tamamen hatasız çalışacağını garanti edemez. Bu nedenle, bu sitenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değiliz.

“OMERHALIYIKAMA.COM”, hizmetlerini ve ürünlerini süresiz olarak sunmaktadır; ancak, bu hükümleri tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın askıya alabilmektedir.

“OMERHALIYIKAMA.COM”, bu internet sitesinin müşteri tarafından kötüye kullanılması nedeniyle, kendisinin veya üçüncü şahısların zararlarından sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, bu internet sitesini veya içinde sunulan hizmetleri yasalara, kamu düzenine veya bu koşullara aykırı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanmamayı kabul eder.

“OMERHALIYIKAMA.COM”, bir bilgisayar sistemi için olumsuz sonuçlar elde etmek amacıyla, üretilen üçüncü taraflarca sızan telematik iletişim kökenli virüslerden sorumlu tutulamaz.

“OMERHALIYIKAMA.COM”, bilgi ve depolanan içerikten, örneğin, forumlar, sohbetler, blog oluşturucular, yorumlar, sosyal ağlar veya üçüncü tarafların sağılayıcının internet sitesinde bağımsız olarak paylaştığı içeriklerden sorumlu değildir. Ancak  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.28’euygun olarak  “OMERHALIYIKAMA.COM”, tüm kullanıcılara, yetkililere ve güvenlik güçlerine ulusal veya uluslararası yasaları, üçüncü kişilerin haklarını veya genel ahlak ya da kamu düzenini etkileyebilecek veya bunlara karşı gelebilecek tüm içeriklerin kaldırılması konusunda kullanıcılar, yetkililer, güvenlik güçleri ile aktif olarak işbirliğinde olacaktır.

Kullanınıcın internet sitesinde bu sınıflandırmaya açık olabilecek herhangi bir içerik olduğunu düşünmesi durumunda, lütfen hemen internet sitesi yöneticisine bildirmesi rica edilir.

Bu internet sitesi incelenmiş ve düzgün çalışması için test edilmiştir. Prensip olarak, doğru işlem yılda 365 gün, günde 24 saat garanti edilebilir. Bununla birlikte, “OMERHALIYIKAMA.COM”, belirli programlama hatalarının veya mücbir sebeplerin, doğal afetlerin, grevlerin veya internet sitesine erişmeyi imkansız kılan benzeri durumların nedenleri olasılığını göz ardı etmez.

Kısacası, bu internet sitesinde yer alan hizmetlerin, içeriğin ve bağlantıların kullanımından yalnızca kullanıcı sorumludur.

 

 

Call Now ButtonŞimdi Ara